Self-Storage

Det internasjonale navnet på konseptet minilager er self-storage. Dette betyr selvlagring, altså at kunden gjør hele flytte og lagrejobben selv. Se vår hovedside.

Utviklet av: Folkebadet.no